Get Adobe Flash player
PRIJAVA U DŽANGOL

Za ulaz u online aplikaciju Džangol, potrebno je otvoriti internet preglednik na računalu (preporučeno je korištenje preglednika Google Chrome). Unutar internet preglednika potrebno je upisati adresu www.app.dzangol.com

U tom trenutku se otvara prozor kao na slici. Upisivanjem korisničkog imena i lozinke, a koju ste prethodno dobili od nas elektroničkom poštom, završava se proces prijave u sustav.