Get Adobe Flash player

Naš mali tim započeo je s radom 2007. godine. Od tada do danas razvijamo rješenja na području informatike, elektronike i mehanike, isključivo vezana za sport, odnosno nogomet i nogometne stadione. Naša rješenja obuhvaćaju online aplikacije za sportsku administraciju klubova, aplikacije za upravljanje digitalnim ulazima, prodaju karata i proizvodnju digitalnih ulaza brojača.

Cilj nam je:

  • Pružiti najkvalitetniju moguću uslugu, koja će ispuniti sve Vaše zahtjeve i pritom uživati u poslu kojim se bavimo;
  • Poslovati na najvišim etičkim načelima;
  • Isporučiti kvalitetan proizvod, kao i omogućiti najvišu razinu podrške korisnicima;
  • Unapređivati kvalitetu proizvoda u skladu sa najvišim tehnološkim standardima i inovacijama;
  • Individualizacija prema potrebama korisnika;
  • Zapošljavati najbolje ljude.

Konstantno istražujemo načine poboljšanja naših proizvoda i usluga. Vaši komentari, prijedlozi i ideje su dobrodošle. Pored standardnih puteva komuniciranja, omogućujemo Vam direktni kontakt putem E-mail adrese, mobilnog telefona ili Skype-a. Na Vaše E-poruke odgovaramo u najkraćem mogućem vremenu.

Naš tim se sastoji od slijedećih ljudi:


Branko LALJAK


Darko ŠTRIGA


Ivica DODIG


Davor CAFUTA


Igor DŽANKO